دسته‌بندی نشده2 ویدیوها

چند دقیقه‌ای با امور عشایر در استان همدان

عملکرد امور عشایر ایران در استان همدان سبب ایجاد رونق تولید در بین مردمان عشایر گردیده است. امور عشایر کشور با تشکیل صندوق و راه‌اندازی کارگاه‌های آموزشی سعی در توانمندسازی بیش از پیش عشایر‌های عزیز کشورمان دارد.

ترویج تولیدات صنایع دستی

تولیدات صنایع دستی از گذشته مورد استقبال مردم ایران بوده است.از جمله این تولیدات می‌توان به منبت کاری، نقاشی، گلیم بافی، تار، صنایع سفالگری و چوبی اشاره کرد.