شیلات1 ویدیوها

پرورش میگو در شهرستان گمیشان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل شیلات گلستان، سیدجواد قدس علوی در نخستین جلسه کارگروه فنی تکثیر و پرورش میگو استان، اظهار کرد: آن دسته از مزرعه دارانی که در حال حاضر مشغول به ساخت و ساز و ایجاد زیرساخت های فنی و عمرانی در مزارع خود هستند باید تمامی مسائل فنی را رعایت […]