زراعی و باغی

4 ویدیوها

چند کلامی با تولید کننده برتر دماوندی

نقش بسیج مهندسین در افزایش بهره‌وری باغ‌ها

تاثیر مدیریت صحیح بر محصول باغ

باغدار نمونه دماوند از تاثیر نگهداری صحیح باغ با تلاش‌های شبانه‌روزی خود می‌گوید.

تولید بیش از 96 درصد زرشک بی‌دانه دنیا

مردم منطقه قهستان، استان خراسان جنوبی با هم‌فکری و راهنمایی‌های یک روحانی جوان معیشت خود را بهبود بخشیده‌اند.در این منطقه پرورش بوقلمون، مرغ، خروس، قارچ، جاجیم‌بافی، زرشک و باغ‌داری با همکاری اهالی منطقه رونق گرفته است.این همکاری سبب افزایش درآمد اهالی منطقه شده است. شایان ذکر است بیش از 98 درصد زرشک بی‌دانه کشور در […]

روستای برتر حوزه کارآفرینی در کشور

مردم پر تلاش سارمران در شهرستان اسفراین با بستن کمر همت توانستند معیشت خود را بهبود بخشند و به عنوان سه روستای برتر عرصه کارآفرینی در کشور معرفی گردند.ایده هر خانه یک کارخانه در استان خراسان شمالی رونق پیدا کرده است.با روحیه همکاری هر کار سختی آسان می‌گردد و خداوند برکاتش را نازل می‌کند.