تصاویر10 ویدیوها

تولید بیش از 96 درصد زرشک بی‌دانه دنیا

مردم منطقه قهستان، استان خراسان جنوبی با هم‌فکری و راهنمایی‌های یک روحانی جوان معیشت خود را بهبود بخشیده‌اند.در این منطقه پرورش بوقلمون، مرغ، خروس، قارچ، جاجیم‌بافی، زرشک و باغ‌داری با همکاری اهالی منطقه رونق گرفته است.این همکاری سبب افزایش درآمد اهالی منطقه شده است. شایان ذکر است بیش از 98 درصد زرشک بی‌دانه کشور در […]

تصاویر روستاهای کپرنشین در جنوب کرمان

رسیدگی ویژه به روستاهای کشور بعد از دولت نهم در دستور کار قرار گرفت. دستور ساخت یک خانه در کنار هر کپر صادر شد اما هنوز جای کار وجود دارد.بخصوص در روستاهای جنوب کرمان که از هر جای دیگر بیشتر فقر خودنمایی می‌کند.